Τι θα διανεμηθεί

Το ροδάκινο είναι ο καρπός της ροδακινιάς. Η σάρκα είναι χυμώδης, αρωματική με γλυκιά και υπόξινη γεύση. Υπάρχουν αρκετά είδη ροδάκινου που έχουν διαφορές στο σχήμα, στο χρώμα και στη γεύση.Υπάρχουν τα νεκταρίνια με τη σκληρή σάρκα, τα λευκόσαρκα ροδάκινα με τη λευκή σκληρή σάρκα και περισσότερη πικρή γεύση από ότι τα ροδάκινα, τους γιαρμάδες με τη μαλακή πολύ αρωματική σάρκα και τον πυρήνα να αφαιρείται εύκολα.

Ροδάκινα / Νεκταρίνια

Το ροδάκινο είναι ο καρπός της ροδακινιάς. Η σάρκα είναι χυμώδης, αρωματική με γλυκιά και υπόξινη γεύση. Υπάρχουν αρκετά είδη ροδάκινου που έχουν διαφορές στο σχήμα, στο χρώμα και στη γεύση.Υπάρχουν τα νεκταρίνια με τη σκληρή σάρκα, τα λευκόσαρκα ροδάκινα με τη λευκή σκληρή σάρκα και περισσότερη πικρή γεύση από ότι τα ροδάκινα, τους γιαρμάδες με τη μαλακή πολύ αρωματική σάρκα και τον πυρήνα να αφαιρείται εύκολα.
Βερίκοκα Μήλα
6 of 8